در مورد دندانهای انكيلوز شده چه بايد كرد و چرا دندانهای دوطرف تيلت مزيالی ميدهند؟

در مورد دندانهای انكيلوز شده چه بايد كرد و چرا دندانهای دوطرف تيلت مزيالی ميدهند؟ 3

پاسخ:

برای دندان های انکیلوز و درمان آن ها اول باید به این توجه کنید که آیا جوانه دندان دائمی جایگزین وجود دارد یا خیر؟


1) جوانه دندان دائمی زیرین وجود دارد:

معمولا دندان شیری خود به خود در زمان رویش دندان دائمی می افتد ولی باید مرتب فالو شود تا اگر باعث انحراف در مسیر رویش دندان جایگزین شد خارج شود تنها موردی که این دندان ها زمان مشاهده خارج می شوند این است که ناهماهنگی شدید مارجینال ریج داشته باشیم و دندان های مجاور به دلیل اینفرا اکلوژن بودن شدید این دندان ها تیلت پیدا کرده باشند مشابه حالتی که  دندان مجاور ext شده باشد.

در این مورد نگرانی در خصوص نقص استخوانی نداریم زیرا با رویش دندان دائمی جایگزین نقص بهبود پیدا میکند


2) جوانه دندان دائمی زیرین وجود ندارد:

معمولا این دندان های شیری روند تحلیل ریشه بسیار آرامی دارند و تا سنین بالا باقی می مانند.


برای درمان این مورد نظر پینکهام و مک دونالد متفاوت

پینکهام:
در صورت اینفرا اکلوژن بودن شدید این دندان ها به دلیل نقص استخوانی که با پایین تر بودن سطح مارجین استخوان در این دندان ها ایجاد می شود بهتر است کشیده شوند زیرا دندان دائمی جایگزینی وجود ندارد که این نقص استخوانی را جبران کند ولی فقط در مواردی که سطح دندان انکیلوز خیلی پایین تر از دندان مجاور باشد این درمان پیشنهاد شده است.

مک دونالد:
این دندان ها نگهداری شوند و اکلوژن آن ها با استفاده از کامپوزیت یا اس اس کراون هم سطح دندان های مجاور شود و زمانی این درمان انجام شود که رویش دندان های مجاور کامل شده باشد.

 

-چرا دندانها تيلت مزيالی نشان ميدهند؟

بخاطر پایین بودن سطح اکلوزال دندان انکیلوز شده مشابه حالتی پیش میاید که دندانی در مجاورشان نباشد. در دندان دائمی هم پیش میاید که دندانی کشیده شود و دندان های مجاور به سمت فضای خالی تیلت پیدا کنند ولی در کودکان به دلیل سن کم و نیروهای رویشی تیلت بیشتر و سریعتر دیده میشود.

سرکار خانم دکتر شیرین طراوتی جراح و دندانپزشک متخصص اطفال

عضویت در کانال تلگرام دنت آنلاین