دندانپزشک کاندید ریاست جمهوری

دندانپزشک کاندید ریاست جمهوری 3

با ثبت نام چهره های متفاوت در انتخابات ریاست جمهوری، یکی از کاندیدها دندانپزشکی است که پیرترین داوطلب شرکت در انتخابات 1400 نیز لقب گرفته است.

حسین برتون متولد 1314 دندانپزشک عمومی فارغ التحصیل از آلمان است که متاسفانه هیچ نامی از ایشان در سایت نظام پزشکی به عنوان دارنده شماره نظام پزشکی یافت نمی شود.

 

منبع:fardanews