آغاز واکسیناسیون دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

آغاز واکسیناسیون دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی 3

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی بیان کرد تا هفته آینده واکسیناسیون دانشجویان حاضر در عرصه دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی به پایان خواهد رسید. با توجه به سیاست مهم وزارت بهداشت در عرصه واکسیناسیون دانشجویان عرصه پزشکی و دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی نیز از همان ابتدا تمامی ۲۵۵ رزیدنت‌های بیمارستانی و بالینی را که احتمال تماس با بیماران کروانایی را داشتند، واکسینه کرد. در اولویت بعدی 260 نفر از انترن های پزشکی واکسینه شدند.

دهقانی افزود: بر اساس تصمیم گیری کمیته واکسیناسیون دانشگاه اولویت بندی مصوب بعد از رزیدنت‌ها و انترن ها شامل انترن های دندانپزشکی و اکسترن های پزشکی (دانشجویان حاضر در عرصه پزشکی تحت عنوان کارآموزان پزشکی) بود که با هماهنگی‌های لازم از امروز واکسیناسیون این گروه نیز آغاز شده است.

محل واکسیناسیون دانشجویان، بیمارستان جامع زنان دکتر مهزاد ارومیه است و واکسیناسیون در این محل در جریان است و با هماهنگی دانشکده پزشکی و معرفی که از بیمارستان دریافت می‌کنند، واکسیناسیون انجام می‌ شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی بیان کرد: اولویت بعدی اکسترن های دندانپزشکی و دانشجویان پرستاری و مامایی (آنهایی که در عرصه حضور دارند) می‌باشد و پس از آنها نیز نوبت به دانشجویان پیراپزشکی می‌رسد به ویژه دانشجویان در عرصه شامل رشته‌های هوشبری، اتاق عمل، رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی که به زودی واکسیناسیون این گروه نیز آغاز می‌شود. امروز هماهنگی‌های لازم نیز برای واکسیناسیون دانشجویان داروسازی که در عرصه بالین حضور دارند انجام شد. همچنین لیست دانشجویان بهداشت عمومی نیز آماده شده است و بر اساس اولویت واکسیناسیون انجام می‌گیرد.

ایشان خاطر نشان کردند که واکسن‌های دانشجویان توسط وزارت خانه در حال تأمین است و به اسم دانشجویان مجدداً خواهد آمد. بنابراین جای نگرانی نیست و اولویت بندی درست بر اساس تعداد واکسن‌های موجود ما در کمیته دانشگاهی واکسیناسیون انجام می‌شود. با برآورد دانشگاه و بر اساس اولویت‌های ذکر شده از ۶ دانشکده، تعداد ۴ هزار و ۶۰۰ واکسن برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان و ۵۰۰ عدد نیز برای دانشگاه آزاد درخواست کردیم.

منبع: Khabarfarsi