تغییر تاریخ برگزاری آزمون دوره دکتری دندانپزشکی

تغییر تاریخ برگزاری آزمون دوره دکتری دندانپزشکی 3

      معاونت آموزشی وزارت بهداشت در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، زمان اجرای آئین نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی را ابلاغ کرد، بنابراین تاریخ اجرای آئین نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی از نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تغییر یافت.

      طبق مصوبه هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی تاریخ اجرای آئین نامه آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تغییر پیدا کرد.

      بر این اساس برای دانشجویان مشمول آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی مصوب شصت و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی (اول بهمن ۹۶) ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ و به بعد، عنوان آزمون جامع دندانپزشکی (آزمون پایان مرحله دوم) به آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی تغییر می‌یابد.

 

منبع: imna