اتوماسیون کردن مطب ها و کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی

اتوماسیون کردن مطب ها و کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی 3

مدیریت صحیح پرسنل و ارائه خدمات بهتر به بیماران همواره یکی از دغدغه ها در مراکز پزشکی و دندانپزشکی بوده است. استفاده از سیستم اتوماسیون یک راهکار جامع و سریع، در عین حال ساده و مطمئن برای این دغدغه است. 

منظور از اتوماسیون کردن مطب ها و کلینیک ها استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای راحتی، سریع و دقیق تر شدن وظایف پزشکان و پرسنل است.

اتوماسیون کردن مطب ها و کلینیک ها به ایجاد سرعت و دقت بالاتر در مکاتبات، مستند سازی، کارهای دفتری، ایجاد و تکمیل پرونده ها  کمک قابل توجهی می کند.

امروزه ارائه خدمات با کیفیت یکی از مهمترین مسائلی است که برای پزشکان و دندانپزشکان اهمیت بسزایی دارد، زیرا اولین و مهم ترین اصل موفقیت، رضایت بیماران مراجعه کننده است.

مطب ها و کلینیک های مجهز به سیستم اتوماسیون به مصرف انرژی، زمان، آسایش پزشک و بیماران توجه ویژه ای دارند. مدیریت امور مطب ها به روش سنتی به دلیل وقت گیر بودن بسیاری از امور مانند استفاده از پرونده های کاغذی، نوبت دهی های دفتری، عدم جمع آوری اطلاعات کامل از بیماران ، عدم سیستم مدیریت پرونده ای و اسنادی درست و ضعف های دیگری که با درصدی از خطا مواجه هستند دیگر راه مناسبی نبوده و منجر به دور شدن مجموعه پزشکی از پیشرفت خواهد شد.

از مزیت های اتوماسیون شدن مطب ها و کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی در دسترس بودن اطلاعات، حذف پرونده ها و مدارک کاغذی جاگیر، حفاظت از اطلاعات بیماران، صرفه جویی در وقت، سادگی در حسابرسی امور مالی، مدیریت تمام پرسنل، مدیریت انبارداری ساده، عدم انتقال آلودگی و میکروب از یک بخش به بخش دیگر توسط پرونده های دستی، به حداقل رساندن اشتباهات، قابلیت اتصال تجهیزات مانند رادیوگرافی به سیستم و ذخیره تصاویر، یادآوری زمان نوبت ها به بیماران و برنامه ریزی دقیق و درست برای نوبت دهی را می توان نام برد.

بهترین راهکار برای ایجاد یک اتوماسیون کارآمد استفاده از نرم افزار مدیریت مطب ها و کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی است.