شروع ثبت نام آزمون های ارزیابی دانش آموختگان دندانپزشکی و داروسازی

شروع ثبت نام آزمون های ارزیابی دانش آموختگان دندانپزشکی و داروسازی 3

ثبت نام آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور، نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور و آزمون دوره هفتم ارتقا دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور از 24 خرداد در سایت مرکز سنجش پزشکی آغاز شد.

داوطلبان آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور باید پیش از ثبت نام اینترنتی در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اقدام به تشکیل پرونده کنند، تنها افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی معرفی شده باشند، واجد شرایط نام نویسی اینترنتی و شرکت در آزمون ارزشیابی خواهندبود.ثبت نام اینترنتی این آزمون از شنبه 24 خرداد 99 آغاز شده و تا ساعت 16 روز شنبه 31 خرداد 99 ادامه خواهد داشت. این آزمون روز پنجشنبه 9 مرداد 99 در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

داوطلبان سیزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور پیش از ثبت نام اینترنتی باید ابتدا در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تشکیل پرونده داده و یا پرونده خود را تکمیل کنند، چرا که تنها افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی شده باشند، مجاز به شرکت در آزمون ملی خواهند بود.

آزمون دروس اختصاصی این دوره از آزمون ملی دندانپزشکی رأس ساعت 8:30 صبح روز پنجشنبه 9 مرداد ماه 99 و آزمون علوم پایه رأس ساعت 13:30 روز پنجشنبه 99 مرداد 99 در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران و به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد. ثبت نام این آزمون از شنبه 24 خرداد 99 آغاز و تا شنبه 31 خرداد 99 ادامه دارد.

همچنین ثبت نام اینترنتی داوطلبان هفتمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی از شنبه 24 خرداد 99 آغاز و تا پایان روز شنبه 31 خرداد 99 ادامه خواهد داشت. این آزمون در روز پنجشنبه 9 مرداد 99 در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در شهر تهران به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

به فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور که قبل از ابتدای سال 2014 میلادی شروع به تحصیل در خارج از کشور کرده اند، اجازه داده می شود پس از قبولی در آزمون ورودی دکتری عمومی داروسازی در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی با پرداخت شهریه ادامه تحصیل دهند.

منبع: mehrnews.com