تمهیدات دانشکده دندانپزشکی برای بازگشایی خدمات آموزشی و درمانی مطابق پروتکل های بهداشتی

تمهیدات دانشکده دندانپزشکی برای بازگشایی خدمات آموزشی و درمانی مطابق پروتکل های بهداشتی 3

دکتر منصوریان معاون اداری مالی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به جلسات متعدد بیان کرد: اولویت اصلی دانشکده حفظ سلامت اعضای هیئت علمی، دانشجویان، کارکنان و ارائه خدمات با رعایت حداکثر ملاحظات بهداشتی به بیماران مراجعه کننده است.

ایشان خاطر نشان کردند در نقاط مختلف ورودی دانشکده محل ورود مراجعه کنندگان مشخص و بعد از ورود به تریاژ و تب سنجی و انجام پالس اکسیمتری و بررسی علائم با دریافت کارت سلامت به قسمت درمانی ارجاع و سپس وارد چرخه درمانی به روال قبل می شوند. همچنین در مکان های مختلف دانشکده تمهیداتی برای ضدعفونی کردن دست ها و جلوگیری از تردد بیماران بدون ماسک در نظر گرفته شده است. 

دکتر منصوریان گفت: به منظور جلوگیری از انتقال عفونت احتمالی میان بیماران باید تعداد پذیرش روزانه بیماران کنترل شود، همچنین مدیریت یونیت ها طبق جلسه کنترل عفونت دانشکده بر عهده مدیران گروه است و باید فاصله گذاری فیزیکی و تنظیم وقت بیماران با توجه به زمان ضدعفونی سطوح و وسایل رعایت شود. وی ضمن ابراز امیدواری برای صرفه جویی در استفاده از لوازم حفاظت شخصی (با توجه به محدودیت این اقلام) توسط دانشجویان و همکاران بیان کرد: طبق برنامه ریزی معاونت آموزشی دانشکده، دانشجویان به صورت پلکانی در ترم های مختلف در دانشکده حضور پیدا می کنند و وسایل و لوازم در هربخش طبق پروتکل های پذیرفته شده بین المللی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

منبع: dentistry.tums.ac.ir