استاندارد سازی آموزش مجازی دانشکده های دندانپزشکی

استاندارد سازی آموزش مجازی دانشکده های دندانپزشکی 3

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در جلسه شورای آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از استاندارد سازی آموزش مجازی و اجرای طرح توانمند سازی اعضای هیئت علمی دانشکده های دندانپزشکی خبر داد.

دکتر بهزاد هوشمند در این نشست بیان کردند با توجه به جایگاه ممتاز دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی، وجود زیر ساخت های مناسب و قرارداد دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی وزارت بهداشت با دانشگاه علوم پزشکی مجازی، شرایط را برای تحقق این امر مهیا ساخته است و با تشکیل کارگروه هایی از اساتید علاقمند برای استفاده از تجربیات آنان در تدوین شیوه نامه آموزش مجازی استفاده خواهد شد.

دکتر محسن دالبند رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در این جلسه گفت: با توجه به رسالت این دانشکده که تربیت نیروی انسانی مؤمن، متعهد و علمی است دانشجویان باید شیوه کنار آمدن با شرایط خاص و بحرانی همانند کووید 19 را با رعایت اصول و پروتکل های بهداشتی فرا گیرند. همچنین خاطر نشان کردند که با تمام نیرو و امکانات در راستای رفع مشکلات و پیشبرد اهداف آموزشی و درمانی دانشکده تلاش خواهند کرد.

با توجه به توضیحات دکتر شاهین کسرایی معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی در این جلسه، برنامه آموزش کلینیکی دانشجویان به صورت منعطف و متغیر و مرحله به مرحله تنظیم شده است و قبل از ورود دانشجویان دندانپزشکی ترم 12 به بخش ها با همکاری معاونت درمان جلسه توجیهی آموزش حفاظت فردی_اجتماعی برای دانشجویان برگزار و سپس دانشجویان وارد دانشکده ها و بخش ها می شوند و گروه های آموزشی در این شرایط باید ضمن آموزش پروتکل های بهداشتی، رعایت و پیشگیری، اصول بهداشتی و برنامه های عملی به گونه ای برنامه ریزی کنند که احساس نگرانی و استرس دانشجویان و خانواده هایشان نسبت به بیماری به حداقل برسد و فراگیران با آرامش خاطر به آموزش و کار عملی ادامه دهند.

منبع: mehrnews