اعلام نتایج اولیه دستیاری دندانپزشکی و آمار پذیرفته شدگان

اعلام نتایج اولیه دستیاری دندانپزشکی و آمار پذیرفته شدگان 3

به گزارش دنت آنلاین، آبتین حیدرزاده رئیس سنجش آموزش پزشکی با بیان اینکه کارنامه‌ و دفترچه اینترنتی انتخاب رشته/ محل  دستیاری دندانپزشکی سال ۹۸ منتشر شد، گفت:  مهلت انتخاب رشته آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال ۹۸ تا پایان هفته ادامه دارد.

رئیس سنجش آموزش پزشکی با اشاره به تعداد داوطلبان سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی اظهار کرد: ٢ هزار و ۶٣ نفر داوطلب در آزمون دستیاری دندانپزشکی ثبت نام کرده و از این تعداد هزار و ٢٣۴ نفر زن و ۸۲۹ داوطلب مرد بودند.

ظرفیت پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی

حیدرزاده گفت: در سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی یک هزار و ۶۲۵ نفر شرکت کرده اند و ۵۳۷ نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند و ۳۴۵ نفر پذیرش خواهند شد.

رئیس سنجش آموزش پزشکی بیان کرد: داوطلبان پس از مطالعه دفترچه انتخاب رشته آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی نسبت به انتخاب رشته/ محل و ورود اطلاعات در سایت اقدام کنند.